Ngày 24/1/2014 Tổng cục thuế ban hành CV329/2014/TCT-KK về việc ” Kê khai chứng từ nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh” như sau:

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

+Trường hợp các chứng từ nộp thuế GTGT vãng lai phát sinh từ ngày 01/6/2012 thì các chúng từ nộp thuế GTGT không bị khống chế về thời hạn kê khai như đối với hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT đầu vào (tức không khống chế 6 tháng)

+Đối với các chứng từ phát sinh trước ngày 01/6/2012, mà quá thời hạn kê khai thì không được kê khai khấu trừ mà được hạch toán vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh

Download CV 2014-329 tct ke khai chung tu nop thue gtgt vang lai ngoai tinh20142289446

Nguồn: CV 329/TCT-KK ngày 24/1/2014


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k