Công văn số 1728/TCT-KK ngày 07 tháng 05 năm 2015 của tổng cục thuế hướng dẫn về xử phạt vi phạm không đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế

Theo công văn số 1728/TCT-KK hướng dẫn:

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

– Trường hợp Công ty TNHH XNK Quan Tum nhận tiền thanh toán hàng hóa xuất khẩu từ tài khoản ngân hàng của khách hàng nước ngoài vào tài khoản ngân hàng của Công ty mở tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam nhưng Công ty không thực hiện thông báo thông tin tài khoản ngân hàng của Công ty cho Chi cục Thuế thành phố Buôn Ma Thuột theo quy định tại Nghị định số 83/2013/NĐ-CP và Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên nhưng hàng hóa xuất khẩu vẫn đảm bảo các điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào khác đối với hàng hóa xuất khẩu thì Công ty bị xử phạt vi phạm pháp luật về đăng ký thuế liên quan đến thông tin tài khoản ngân hàng và vẫn được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với hàng hóa xuất khẩu.

– Trường hợp Công ty sử dụng tài khoản ngân hàng nêu trên (không thực hiện thông báo thông tin tài khoản ngân hàng của Công ty cho Chi cục Thuế thành phố Buôn Ma Thuột theo quy định tại Nghị định số 83/2013/NĐ-CP và Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên) để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ từ Nhà cung cấp trong nước thì Công ty bị xử phạt vi phạm pháp luật về đăng ký thuế liên quan đến thông tin tài khoản ngân hàng, đồng thời:

+ Nếu Nhà cung cấp không thực hiện thông báo thông tin tài khoản ngân hàng của Nhà cung cấp cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp Nhà cung cấp theo quy định tại Nghị định số 83/2013/NĐ-CP và Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên thì: “Nhà cung cấp bị xử phạt vi phạm pháp luật về đăng ký thuế liên quan đến thông tin tài khoản ngân hàng; Công ty không được xét khấu trừ, hoàn số thuế GTGT đầu vào có liên quan”

+ Nếu Nhà cung cấp đã thực hiện thông báo thông tin tài khoản ngân hàng của Nhà cung cấp cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp Nhà cung cấp theo quy định tại Nghị định số 83/2013/NĐ-CP và Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên, hoặc Công ty đã thông báo bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng của Công ty cho Chi cục Thuế thành phố Buôn Ma Thuột trước khi Chi cục công bố quyết định thanh tra, kiểm tra tại trụ sở Công ty thì Cục Thuế phối hợp với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp Nhà cung cấp kiểm tra hàng hóa, dịch vụ thực tế mua bán và việc thanh toán, nhận tiền thanh toán tại các tài khoản ngân hàng có liên quan), trên cơ sở đó xem xét khấu trừ, hoàn thuế theo quy định.

Download CV:cv 1728_tct201552583217


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k