Câu hỏi: Hóa đơn đã lập nhưng bị sai mã số thuế của người mua được xử lý như thế nào?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Trả lời: Công văn số 1277/TCT-CS ngày 28 tháng 03 năm 2016 của Tổng cục thuế hướng dẫn xử lý hóa đơn sai mã số thuế của người mua như sau:

Trường hợp người bán có xuất hóa đơn và giao cho khách hàng, do nhầm lẫn người bán đã in sai mã số thuế của người mua thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót về mã số thuế, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Download công văn tại đây: CV1277_www.ketoanantam.com_Saimasothuenguoimua


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k