Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế GTGT

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

A. QUY ĐỊNH CHUNG

 • Đối tượng áp dụng
 • Nguyên tắc quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng
 • Kinh phí hoàn thuế giá trị gia tăng
 • Áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng
 • Áp dụng biện pháp nghiệp vụ quản lý hoàn thuế đối với một số trường hợp rủi ro cao về thuế
 • Trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng

B.QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 • Lập và gửi hồ sơ hoàn thuế
 • Tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế
 • Phân loại hồ sơ hoàn thuế
 • Xác định số thuế giá trị gia tăng được hoàn của người nộp thuế
 • Xác định số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ được bù trừ với số tiền thuế giá trị gia tăng được hoàn
 • Đề xuất hoàn thuế
 • Thẩm định hồ sơ hoàn thuế
 • Giám sát hồ sơ hoàn thuế
 • Ban hành quyết định hoàn thuế
 • Chi hoàn thuế cho người nộp thuế
 • Công khai thông tin giải quyết hoàn thuế
 • Kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế đối với người nộp thuế

C. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC QUẢN LÝ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 • Trách nhiệm của cơ quan thuế
 • Trách nhiệm của cơ quan hải quan
 • Trách nhiệm của Vụ Ngân sách Nhà nước
 • Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2016.

Kể từ khi Thông tư này có hiệu lực thi hành, các văn bản sau đây hết hiệu lực thi hành:

– Thông tư số 94/2010/TT-BTC ngày 30/6/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu;
– Quyết định số 2404/QĐ-BTC ngày 27/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kiểm tra hoàn thuế GTGT thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau;
– Thông tư số 150/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lập, quản lý và thực hiện hoàn thuế từ Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng

Dowload thông tư tại đây: 2016_TT 99_Quan ly hoan thue GTGT


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k