Khi xảy ra tai nạn va chạm tàu trên biển thì những khoản chi phí mà Công ty chi bồi thường thêm cho đội tượng được bồi thường có được xem là sự kiến bất khả kháng và có được thuế chấp nhận là chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Để trả lời cho câu hỏi trên thì ngày 24/06/2014 Tổng Cục thuế trả lời về trường hợp trên cho Cục thuế Tp.HCM như sau:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Tại Điều 161 Bộ Luật dân sự năm 2005 quy định về sự kiện bất khả kháng như sau:

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một các khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty trong quá trình vận tải xăng dầu trên biển, có va chạm với tàu của đơn vị khác dẫn đến tổn thất cho cả hai bên, nếu các cơ quan liên quan xác định nguyên nhân va chạm do lỗi của người lao động của Công ty thì tổn thất Công ty phải chịu không phải là tổn thất trong trường hợp bất khả kháng. Nếu Công ty chi trả thêm khoản chi phí bồi thường thiệt hại ngoài phần được bảo hiểm chi trả thì khoản chi này không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Download CV: CV_2385_www.ketoanantam.com


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k