Câu hỏi:

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Có những thay đổi gì về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 05 năm 2016?

Trả lời:

Ngày 27/05/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn. Một số quy định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn được sửa đổi, bổ sung như sau:

Hành vi người bán làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng (mức phạt trước đây là 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Điểm 4 Điều 38 của Nghị định 109).

Lưu ý: Trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.

– Bổ sung quy định tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế (trừ thông báo phát hành hóa đơn) đúng quy định gửi cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị phạt tiền. TRƯỚC 1/8/2016 phạt từ 200.000 – 1.000.000 (Nghị định 109/2013/NĐ-CP  ngày 24/09/2013)

Download văn bản tại đây: nđ 49_201620166291655


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k