Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 08 năm 2014 của bộ lao động – thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về lao động việc làm

Theo Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn:

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

  • Người sử dụng lao động phải khai trình việc sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư này.
  • Người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi về lao động trước ngày 25 tháng 5 và ngày 25 tháng 11 hàng năm theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư này.
  • Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải lập sổ quản lý lao động nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.
  • Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/10/2014.

Download TT: 23_2014_tt-bldtbxh_249318201492291050


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k