Đây là một bài học trong hàng loạt bài học của khóa học Kế toán tổng hợp thực hành cũng như khóa học Thực hành khai báo thuế được viết dưới dạng bằng hình ảnh minh họa. Rất phù hợp cho những bạn đang muốn tư học kế toán cũng như các bạn sinh viên chưa có kinh nghiệm thực tế về cách kê khai cũng như cách nộp thuế. Hy vọng, bài viết này sẽ giúp rất nhiều cho các bạn. Các bạn muốn theo học online thì  các bạn có thể ghé vào website: www.tuhocketoan.com để theo dõi video cũng như bài viết minh họa bằng hình ảnh

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

I. HƯỚNG DẪN NỘP TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI

Đối với các doanh nghiệp mới thành lập sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và mẫu dấu, doanh nghiệp tiến hành lên Chi cục thuế quản lý quận nộp hồ sơ và ký vào biên bản làm việc ban đầu với thuế. Sau đó doanh nghiệp tiến hành thủ tục mua chữ ký điện tử (token) để kê khai nộp thuế môn bài.

1. Trình tự nộp tờ khai thuế môn bài.
1.1. Xác định mức thuế môn bài phải nộp, thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài
1.1.1 Xác định mức thuế môn bài phải nộp

Đối với các tổ chức kinh tế:
– Các Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Doanh nghiệp tư nhân, Doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức và cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt nam không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, các tổ chức, đơn vị sự nghiệp khác và tổ chức kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập khác;
– Các Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã và các Quỹ tín dụng nhân dân (gọi chung là các HTX);
– Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu (thuộc công ty hoặc thuộc chi nhánh)… hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ được cấp giấy chứng nhận (đăng ký kinh doanh), có đăng ký nộp thuế, và được cấp mã số thuế ( loại 13 số ).
– Các tổ chức kinh tế nộp thuế Môn bài căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo biểu như sau:

Đơn vị tính: ‘đồng

3

Đối với hộ kinh doanh cá thể
– Các cửa hàng, quầy hàng, cửa hiệu kinh doanh… trực thuộc cơ sở kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập hoặc trực thuộc chi nhánh hạch toán phụ thuộc.
– Nhóm người lao động thuộc các cơ sở kinh doanh nhận khoán kinh doanh.

Đơn vị tính: đồng

13

* Kế toán cần lưu ý khi nộp thuế môn bài:

– Người nộp thuế mới thành lập, được cấp mã số thuế trong thời gian 06 tháng đầu năm thì thực hiện kê khai, nộp thuế môn bài cả năm.
– Người nộp thuế mới thành lập, được cấp mã số thuế trong thời gian 06 tháng cuối năm ( tức là từ ngày 1 tháng 7 trở đi) thì thực hiện kê khai, nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.

Ví dụ: Công ty An Tâm thành lập ngày 12/10/2014 với mức vốn điều lệ trên giấy phép đăng ký kinh doanh là 1.500.000.000 đồng  thuế môn bài bậc 4 tương ứng 1.000.000 đồng. Nhưng công ty An Tâm thành lập ngày 12/10/2014 ( từ ngày 01/07 trở đi)  Mức thuế môn bài năm 2014 công ty An Tâm phải nộp là 50% x 1.000.000 = 500.000 đồng

– Trường hợp người nộp thuế đang hoạt động kinh doanh những năm sau Vốn đăng ký không thay đổi, hoặc vốn đăng ký thay đổi nhưng không làm ảnh hưởng tới bậc thuế môn bài thì người nộp thuế không phải nộp Tờ khai thuế môn bài, mà chỉ phải nộp tiền thuế, hạn nộp là ngày 30/01 đầu năm tài chính.
– Trường hợp người nộp thuế có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế (như thay đổi vốn điều lệ, vốn đầu tư…) làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài theo Mẫu số 01/MBAI (ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính) gửi qua mạng. Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

1.1.2 Thời hạn nộp tờ khai và nộp tiền thuế môn bài
Theo khoản 2 điều 17 Thông tư 156/2013/TT-BTC
– Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

1.2 Lập tờ khai thuế môn bài và gửi tờ khai qua mạng
– Bấm đúp vào tượng Internet Explorer truy cập vào trang nhantokhai.gdt.gov.vn như hình sau:

2

– Chọn Đăng nhập và điền thông tin đăng nhập vào tài khoản như hình sau:

3

+ Tên đăng nhập : nhập MST của doanh nghiệp
+ Mật khẩu: nhập mật khẩu đăng nhập vào tài khoản
+ Đối tượng: chọn Người nộp thuế
-> Bấm chọn Đăng nhập -> hiện ra cửa sổ sau:

4

+ Đăng nhập thành công vào tài khoản Mã số thuế: 0312581896

– Đối với công ty mới thành lập phải thực hiện đăng ký tờ khai trước khi tạo và nộp tờ khai
+ Chọn TÀI KHOẢN -> chọn Đăng ký thêm tờ khai  -> tick chọn 01/MBAI – Tờ khai thuế môn bài như hình sau:

5

–  Chọn Tiếp tục -> Màn hình hiện thông báo xác nhận thông tin như sau:

6

– Bấm Chấp nhận ( Nếu chọn sai tờ khai thì bấm Chọn lại quay trở lại màn hình đăng ký tờ khai để chọn tờ khai đúng). Tương tự đối với các tờ khai thuế khác cũng đăng ký thêm tờ khai giống tờ khai thuế môn bài.

– Sau khi bấm Chấp nhận   màn hình sẽ hiện lên danh sách những tờ khai đã đăng ký để nộp qua mạng như hình sau:

7

Sau khi đăng ký tờ khai thuế môn bài 01/MBAI kế toán tiến hành lập tờ khai thuế Môn bài

– Chọn KÊ KHAI TRỰC TUYẾN -> Màn hình hiện ra cửa như hình sau:

8

+ Tờ khai: Bấm chọn 01/MBAI – Tờ khai thuế môn bài
+ Cơ quan thuế: Chi cục thuế quản lý (mặc định không chọn)
+ Loại tờ khai: Bấm chọn Tờ khai chính thức
+ Kỳ kê khai: Nhập năm kê khai thuế môn bài
– Bấm Tiếp tục -> Màn hình hiện ra Mẫu tờ khai thuế môn bài để điền thông tin như sau

9

– Dựa vào vốn đăng ký trên giấy phép kinh doanh nhập vào ô Vốn đăng ký, mức thu nhập bình quân tháng + Enter -> Tờ khai tự động chọn đúng bậc thuế , mức thuế môn bài tương ứng với vốn đăng ký vừa nhập.
– Tiếp tục chọn Hoàn thành kê khai -> Màn hình hiện ra tờ khai thuế Môn bài đã kê khai đầy đủ thông tin -> Kế toán kiểm tra lại thông tin trước khi ký và nộp

10

– Sau khi kiểm tra thông tin trên tờ khai đã đúng,  kế toán gắn thiết bị chữ ký số (token) vào máy tính để ký tờ khai -> Sau khi gắn token tiếp tục chọn Ký và nộp tờ khai -> Nhập Mã Pin ( gồm 8 ký tự)  ->  Màn hình thông báo Đã ký thành công -> chọn Gửi tờ khai -> Khi gửi xong màn hình thông báo đã gửi tờ khai thành công.

– Kế toán kiểm tra địa chỉ Email đã đăng ký với thuế. Sau khi gửi tờ khai trong mail sẽ có thông báo bằng văn bản của thuế xác nhận đã nộp tờ khai thành công. Kế toán tải thông báo xác nhận của thuế về và in ra lưu lại làm chứng từ kế toán.

Thông báo xác nhận đã nộp tờ khai thuế qua mạng

1

– Đối với những năm sau không thay đổi vốn đăng ký hoặc có thay đổi vốn đăng ký nhưng không làm thay đổi bậc thuế thì không cần nộp tờ khai thuế môn bài mà chỉ cần nộp thuế chậm nhất là ngày 31/01.

II. HƯỚNG DẪN NỘP TIỀN THUẾ MÔN BÀI

Có 5 cách nộp thuế như sau:
1. Nộp tiền mặt  trực tiếp tại kho bạc nhà nước
2. Nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tại ngân hàng thương mại đã ký văn bản phối hợp thu ngân sách nhà nước
3. Nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tại ngân hàng thương mại chưa ký văn bản phối hợp thu ngân sách nhà nước
4. Nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tại ngân hàng thương mại được kho bạc nhà nước ủy nhiệm thu ngân sách
5. Nộp thuế điện tử

Chi tiết các trường hợp như sau:
1. Trường hợp nộp tiền mặt trực tiếp tại kho bạc:
Bước 1:
Đến kho bạc quận/huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở->Nhân viên kho bạc sẽ đưa cho NNT (người nộp thuế) 01 Bảng kê nộp thuế mẫu 01/BKNT ban hành kèm theo thông tư 119/2014/TT-BTC để điền thông tin vào . Hướng dẫn ghi bảng kê nộp thuế các bạn tham khảo tại bài viết Hướng dẫn ghi giấy nộp tiền áp dụng mới 01/09/2014, công văn  16339/BTC-TCT ngày 10/11/2014 – Hướng dẫn thu nộp NSNN theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Thông tư sổ 126/2014/TT-BTC
Ví dụ nộp thuế môn bài 2015 ta ghi bảng kê nộp thuế  như sau:

11

Bước 2: 

– Sau khi ghi xong bảng kê nộp thuế -> NNT đưa lại cho nhân viên kho bạc, nhân viên kho bạc sẽ  căn cứ thông tin trên bảng kê nộp thuế  để tra cứu xác định các thông tin liên quan đến hạch toán thu NSNN  trên trang Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan  các chỉ tiêu mã tài khoản thu NSNN, mã cơ quan thu, mã KBNN hạch toán thu NSNN, mã chương, mã tiểu mục để bổ sung thông tin trên chứng từ nộp tiền vào NSNN –> Vậy trường hợp nộp thuế trực tiếp tại KBNN thì KBNN sẽ ghi MÃ CHƯƠNG, MÃ TIỂU MỤC hạch toán thu ngân sách

– Sau đó nhân viên kho bạc in Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước đưa cho NNT để kiểm tra thông tin chính xác chưa và ký vào-> Sau đó NNT gửi lại giấy nộp tiền cho nhân viên kho bạc để chuyển sang thu ngân.
Bước 3:
– Chờ thu ngân kho bạc gọi tên -> sẽ đưa bạn Bảng kê tiền để bạn kê số lượng của từng mệnh giá tiền vào và nộp tiền cho thu ngân. Thu ngân sẽ đóng dấu đã thu tiền và gửi lại cho NNT bản giấy nộp tiền-> Vậy là xong.

2. Nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tại ngân hàng thương mại đã ký văn bản phối hợp thu ngân sách nhà nước
Bước 1:

– Khi nộp thuế, người nộp thuế (NNT) lập Bảng kê nộp thuế mẫu 01/BKNT ban hành kèm theo thông tư 119/2014/TT-BTC hoặc thông tư 126/2014/TT-BTC . Người nộp thuế có trách nhiệm ghi đầy đủ các tiêu thức trên bảng kê nộp thuế
Mẫu bảng kê nộp thuế môn bài 2015
11

* Lưu ý: thông tin trên giấy bảng kê nộp thuế
– Tiêu thức “Đề nghị KBNN (NH), trích tài khoản số”:
   + Trường hợp nộp bằng chuyển khoản thì ghi tên KBNN hoặc ngân hàng nơi người nộp mở tài khoản, số tài khoản của người nộp.
+ Trường hợp nộp bằng tiền mặt thì không phải ghi vào chỉ tiêu này.

– Tiêu thức “Đối tượng nộp tiền” ký tên, đóng dấu:
  +Trường hợp nộp bằng chuyển khoản:
        Đối với tổ chức, doanh nghiệp: Ký, ghi rõ họ tên của người nộp tiền; ký, ghi rõ họ tên của kế toán trưởng (nếu có), thủ trưởng đơn vị của NNT hoặc người nộp thay, đóng dấu vào phần thủ trưởng đơn vị.
Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ tên của người nộp tiền là chủ tài khoản
  + Trường hợp nộp bằng tiền mặt: Ký, ghi rõ họ tên của người nộp tiền, để trống không ghi phần kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị

Bước 2:

– NNT đến ngân hàng thương mại bấm số thứ tự và ngồi đợi nhân viên gọi đến số thứ tự của mình
Nhân viên ngân hàng gọi đến số thứ tự:

 + Nếu như nộp bằng tiền mặt thì NNT đưa bảng kê nộp thuế và nộp tiền thuế cho ngân hàng. Ngân hàng sẽ căn cứ vào bảng kê nộp thuế  tra cứu thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan, xác định các thông tin liên quan đến hạch toán thu NSNN (mã tài khoản thu NSNN, mã cơ quan thu, mã KBNN hạch toán thu NSNN, mã chương, mã tiểu mục) để bổ sung thông tin trên chứng từ nộp tiền vào NSNN à Vậy khi nộp thuế tại ngân hàng có phối hợp thu NSNN thì người nộp thuế không phải ghi mã chương và mã tiều mục, ngân hàng có trách nhiệm ghi MÃ CHƯƠNG, MÃ TIÊU MỤC. Sau đó ngân hàng sẽ in cho NNT giấy nộp tiền có đóng dấu và chữ ký của nhân viên ngân hàng là xong

+ Nếu như nộp bằng chuyển khoản thì NNT đưa bảng kê nộp thuế cho ngân hàng, ngân hàng sẽ tra cứu xác nhận thông tin và bổ sung MÃ CHƯƠNG VÀ MÃ TIỂU MỤC  trên chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Sau đó ngân hàng sẽ kiểm tra số dư TK ngân hàng người nộp thuế có đủ số dư để nộp thuế hay không –> Ngân hàng tiến hành trích tài khoản của NNT  để chuyển vào tài khoản của KBNN mở tại NHTM ủy nhiệm thu. Sau đó ngân hàng sẽ in cho NNT giấy nộp tiền có đóng dấu và chữ ký của nhân viên ngân hàng là xong
– Căn cứ vào giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước ngân hàng phối hợp thu thực hiện chuyển tiền về ngân hàng ủy nhiệm thu nơi KBNN mở tài khoản

3. Nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tại ngân hàng thương mại chưa ký văn bản phối hợp thu ngân sách nhà nước
Bước 1:
– NNT lập Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mẫu C1-02/NS hoặc mẫu C1-03/NS  ban hành kèm theo thông tư 119/2014TT-BTC. Hướng dẫn viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước tham khảo bài viết Hướng dẫn ghi giấy nộp tiền theo mẫu mới áp dụng 01/09/2014, công văn  16339/BTC-TCT ngày 10/11/2014 – Hướng dẫn thu nộp NSNN theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Thông tư sổ 126/2014/TT-BTC

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước nộp thuế môn bài:

12

* Lưu ý: thông tin trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước
– Tiêu thức “Đề nghị KBNN (NH), trích tài khoản số”:
   + Nếu trường hợp nộp bằng chuyển khoản thì ghi tên KBNN hoặc ngân hàng nơi người nộp mở tài khoản, số tài khoản của người nộp.
+ Nếu trường hợp nộp bằng tiền mặt thì không phải ghi vào chỉ tiêu này.

– Tiêu thức “Đối tượng nộp tiền” ký tên, đóng dấu:
  + Nếu trường hợp nộp bằng chuyển khoản:
        Đối với tổ chức, doanh nghiệp: Ký, ghi rõ họ tên của người nộp tiền; ký, ghi rõ họ tên của kế toán trưởng (nếu có), thủ trưởng đơn vị của NNT hoặc người nộp thay, đóng dấu vào phần thủ trưởng đơn vị.
Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ tên của người nộp tiền là chủ tài khoản
  + Nếu trường hợp nộp bằng tiền mặt: Ký, ghi rõ họ tên của người nộp tiền, để trống không ghi phần kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị

Bước 2:
– NNT mang giấy nộp tiền ra ngân hàng đưa giấy nộp tiền NSNN ra ngân hàng
+ Nếu như nộp thuế bằng tiền mặt:  NNT nộp giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước và tiền thuế cho ngân hàng. Ngân hàng căn cứ thông tin trên Giấy nộp tiền vào NSNN do NNT lập để thực hiện thu tiền nộp vào NSNN và xác nhận trên Giấy nộp tiền vào NSNN cấp cho NNT.
+ Nếu như nộp thuế bằng chuyển khoản: NNT nộp giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước cho ngân hàng. NHTM căn cứ vào thông tin trên Giấy nộp tiền vào NSNN do NNT lập, thực hiện chuyển tiền và các thông tin trên chứng từ nộp tiền của NNT cho ngân hàng ủy nhiệm thu sau khi hoàn thành việc thu tiền và cấp Giấy nộp tiền vào NSNN cho NNT.

-> NHTM chưa phối hợp thu không phải xác định mã Chương, mã Tiểu mục. Ngân hàng được sử dụng mã Chương “999”, mã Tiểu mục “9999” để điền vào thông tin trên chứng từ chuyển tiền cho NHTM ủy nhiệm thu của KBNN hoặc để trống các thông tin này

-> Vậy người nộp thuế khi nộp thuế tại ngân hàng thương mại không phối hợp thu ngân sách thì cả người nộp thuế và ngân hàng thương mại không có trách nhiệm ghi MÃ CHƯƠNG, MÃ TIỂU MỤC.
– Căn cứ vào giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước ngân hàng chưa phối hợp thu thực hiện chuyển tiền về ngân hàng ủy nhiệm thu nơi KBNN mở tài khoản

4. Nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tại ngân hàng thương mại được kho bạc nhà nước ủy nhiệm thu ngân sách
Bước 1: 

NTT lập  Bảng kê nộp thuế mẫu 01/BKNT ban hành kèm theo thông tư 119/2014/TT-BTC
Mẫu bảng kê nộp thuế môn bài năm 2015
11

* Lưu ý: thông tin trên giấy bảng kê nộp thuế
– Tiêu thức “Đề nghị KBNN (NH), trích tài khoản số”:
   + Trường hợp nộp bằng chuyển khoản thì ghi tên KBNN hoặc ngân hàng nơi người nộp mở tài khoản, số tài khoản của người nộp.
+ Trường hợp nộp bằng tiền mặt thì không phải ghi vào chỉ tiêu này.

– Tiêu thức “Đối tượng nộp tiền” ký tên, đóng dấu:
  +Trường hợp nộp bằng chuyển khoản:
        Đối với tổ chức, doanh nghiệp: Ký, ghi rõ họ tên của người nộp tiền; ký, ghi rõ họ tên của kế toán trưởng (nếu có), thủ trưởng đơn vị của NNT hoặc người nộp thay, đóng dấu vào phần thủ trưởng đơn vị.
Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ tên của người nộp tiền là chủ tài khoản
  + Trường hợp nộp bằng tiền mặt: Ký, ghi rõ họ tên của người nộp tiền, để trống không ghi phần kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị

Bước 2:
NNT mang Bảng kê nộp thuế ra ngân hàng
+ Nếu như nộp thuế bằng tiền mặt: NNT nộp bảng kê nộp thuế và tiền thuế cho ngân hàng. Ngân hàng căn cứ thông tin trên Bảng kê nộp thuế tiến hánh tra cứu thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan, xác định các thông tin liên quan đến hạch toán thu NSNN, bổ sung các chỉ tiêu: mã tài khoản thu NSNN, mã cơ quan thu, mã KBNN hạch toán thu NSNN, mã chương, mã tiểu mục –>Vậy khi nộp tiền thuế tại ngân hàng được kho bạc ủy nhiệm thu thì ngân hàng sẽ ghi MÃ CHƯƠNG VÀ MÃ TIỂU MỤC. Ngân hàng hoàn thành việc thu tiền và cấp giấy nộp tiền vào NSNN cho NNT
+ Nếu như nộp thuế bằng chuyển khoản: NNT nộp bảng kê nộp thuế cho ngân hàng. Ngân hàng căn cứ vào bảng kê nộp thuế tiến hành tra cứu, xác nhận thông tin, bổ sung MÃ CHƯƠNG , MÃ TIỂU MỤC. Sau đó ngân hàng kiểm tra số dư TK ngân hàng của NNT  và thực hiện trích tài khoản của NNT  chuyển vào tài khoản của KBNN. Ngân hàng in ra 1 liên giấy nộp tiền vào NSNN cấp cho người nộp thuế.

5. Nộp thuế điện tử
Nộp thuế điện tử là dịch vụ cho phép người nộp thuế lập Giấy nộp tiền (GNT) vào Ngân sách Nhà nước trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế và được Ngân hàng thương mại (NHTM) xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế tức thời.

a. Hiện nay, Tổng cục Thuế đã phối hợp với các ngân hàng để cung cấp dịch vụ Nộp thuế điện tử, bao gồm:
– Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
– Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
– Ngân hàng TMCP Quân đội (Mbbank)
– Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)
– Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)

b. Điều kiện đăng ký Nộp thuế điện t
NNT tự nguyện đăng ký nộp thuế điện tử khi có đủ các điều kiện sau:
– Là tổ chức, doanh nghiệp được cấp mã số thuế/mã số doanh nghiệp và đang hoạt động.
– Có chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp và đang còn hiệu lực.
– Có kết nối Internet và địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định với Cơ quan thuế.
– Đang thực hiện khai thuế điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.
– Có tài khoản tại NHTM.
Trong thời điểm hiện tại, NNT muốn sử dụng dịch vụ cần có tài khoản tại 03 ngân hàng đã phối hợp với Tổng cục Thuế cung cấp dịch vụ và thuộc địa bàn quản lý của Cục Thuế, Chi cục Thuế tại 18 tỉnh đã triển khai Nộp thuế điện tử.

c. Các bước đăng ký sử dụng dịch vụ:
– Bước 1:
NNT thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử trên cổng thông tin điện tử http://kekhaithue.gdt.gov.vn theo các bước trong tài liệu hướng dẫn sử dụng.
– Bước 2:
NNT tải bản đăng ký ủy quyền trích nợ tài khoản với ngân hàng trên cổng thông tin điện tử của NHTM hoặc theo các đường dẫn:
+ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV): + Ngân hàng TMCP Quân đội (Mbbank):
+ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):
+ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):
+ Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank):

– Bước 3:
NNT khai các thông tin, sau đó đến chi nhánh NHTM để thực hiện thủ tục đăng ký ủy quyền trích nợ tài khoản cho dịch vụ Nộp thuế điện tử.
– Bước 4:
Sau khi chi nhánh NHTM duyệt đăng ký, NNT nhận thông tin chấp nhận đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử qua Email đã đăng ký kèm với mật khẩu đăng nhập cho dịch vụ Nộp thuế điện tử.

d. Các chức năng hỗ trợ người nộp thuế thực hiện Nộp thuế điện tử
– Chức năng đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử.
– Chức năng lập giấy nộp tiền, gửi giấy nộp tiền (Có hỗ trợ thông tin sổ thuế phải nộp).
– Chức năng tra cứu chứng từ, tra cứu thông báo.
– Chức năng cập nhật thông tin người nộp thuế.

e. Tài liệu hướng dẫn sử dụng:
– NNT có thể tải hướng dẫn sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử trong phần trợ giúp trên cổng thông tin http://kekhaithue.gdt.gov.vn.

f. Hỗ trợ dịch vụ:
NNT có thể liên hệ với đầu mối hỗ trợ để được giải đáp các thông tin về dịch vụ, hướng dẫn sử dụng và vướng mắc trong quá trình sử dụng. Thông tin đầu mối hỗ trợ dịch vụ Nộp thuế điện tử như sau:
Email: [email protected]
Điện thoại: 0437689679 số máy lẻ: 2103

6. Người nộp thuế có thể tham khảo Mục lục ngân sách nhà nước năm 2013 ( ban hành kèm theo thông báo số 167/TB-CT-KK&KTT ngày 09/01/2013)

3

4Hy vọng, bài viết này sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, những người đang tự học kế toán online có một tài liệu hữu ích để có thể tự học kế toán về THUẾ MÔN BÀI.
CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT.
P/s: Các bạn nhớ đón đọc những bài viết tiếp theo bằng hình ảnh minh họa trong chương trình của Lớp kế toán tổng hợp thực hành tại An Tâm hoặc truy cập vào trang web: www.tuhocketoan.com để học.

Download bài viết: Hướng dẫn kê khai và nộp thuế môn bài

 


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k