Công ty có cơ sở sản xuất trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không hạch toán mà Cơ sở sản xuất này đóng trên địa bàn khác tỉnh với Công ty thì thuế GTGT CÓ PHẢI NỘP tại tỉnh thành của Cơ sở sản trực không không?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Trả lời:

Theo như CV : 2415/TCT-KK của Tổng Cục thuế trả lời cho  Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển nông thôn như sau:

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển nông thôn (trụ sở tại thành phố Hà Nội), có cơ sở sản xuất là Nhà máy gạch Tuynel tại tỉnh Thái Bình, cơ sở sản xuất không thực hiện hạch toán kế toán, sản phẩm sản xuất ra do trụ sở chính xuất bán thì Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển nông thôn thực hiện khai thuế GTGT tại Hà Nội và nộp thuế GTGT cho tỉnh Thái Bình nơi có nhà máy theo hướng dẫn tại Điểm d, Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC và Điểm d, Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Cụ thể Điểm d, Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về khai thuế GTGT:

Điểm d, Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính; Điểm d, Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về khai thuế GTGT:

“d) Trường hợp người nộp thuế kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có cơ sở sản xuất trực thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu đóng trên địa bàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì:

    • Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc có hạch toán kế toán thì phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi sản xuất, khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả xuất cho trụ sở chính phải sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng làm căn cứ kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi sản xuất.
    • Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán thì người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính và nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc được xác định theo tỷ lệ 2% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 10%) hoặc theo tỷ lệ 1% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 5%) trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra. Việc xác định doanh thu của sản phẩm sản xuất ra được xác định trên cơ sở giá thành sản phẩm hoặc doanh thu của sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất…”

Download CV: 2415_tct-kk_www.ketoanantam.com_co so san xuattructhuoc


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k