Câu hỏi 1: Khi thay đổi nơi làm việc thì có cần làm lại thủ tục đăng người phụ thuộc như ban đầu?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Trả lời 1: Công văn số 6460/CT-HTr ngày 04 tháng 02 năm 2016 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc khi thay đổi nơi làm việc

Trường hợp người lao động trong năm có phát sinh thay đổi nơi làm việc thì để được tính giảm trừ cho người phụ thuộc, người lao động phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như lần đầu cho cơ sở làm việc mới. Cơ sở làm việc mới thực hiện đăng ký người phụ thuộc cho người lao động với cơ quan quản lý thuế trực tiếp theo quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC.

Câu hỏi 2: Người lao động chuyển nơi làm việc từ Công ty đến chi nhánh làm việc và tại chi nhánh có ký hợp đồng lao động với Công ty từ 3 tháng trở lên thì có được uỷ quyền cho Cty quyết toán thuế TNCN?

Trả lời 2:

Công văn số 6460/CT-HTr ngày 04 tháng 02 năm 2016 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn quyết toán thuế TNCN từ 2 nơi trở lên như sau:

– Người lao động điều chuyển từ công ty đến chi nhánh có ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên, trong năm có thu nhập tại 2 nơi là trụ sở chính (Công ty TNHH Kiểm toán E-JUNG) và tại Chi nhánh thì thực hiện tự quyết toán thuế TNCN theo quy định tại tiết a3 khoản 3, Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC. Cá nhân người lao động không thuộc trường hợp ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định tiết a4 khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC nêu trên…

Download CV 6460: cv 6460_ct-htr20162258416


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k