Câu hỏi: Chi nhánh không tổ chức công tác kế toán, không phát sinh bán hàng thì khi điều chuyển hàng hoá giữa Chi nhánh và Công ty sử dụng hoá đơn hay sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Trả lời: Công văn số 105/TCT-KK ngày 08 tháng 01 năm 2016 của tổng cục thuế hướng dẫn chứng từ luân chuyển hàng hóa giữa công ty và chi nhánh như sau:

  • Nếu Chi nhánh có hạch toán kế toán thì Công ty và Chi nhánh phải sử dụng hóa đơn GTGT khi điều chuyển hàng hóa giữa Công ty và Chi nhánh để Chi nhánh làm căn cứ kê khai khấu trừ thuế tại tỉnh Bắc Ninh.
  • Nếu Chi nhánh không thực hiện hạch toán kế toán, không trực tiếp bán hàng cũng như không phát sinh doanh thu bán hàng tại Chi nhánh thì:

+ Công ty và Chi nhánh sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ khi điều chuyển hàng hóa, vật tư giữa Công ty và Chi nhánh;

+ Công ty thực hiện kê khai thuế GTGT tập trung tại trụ sở chính và nộp thuế GTGT cho trụ sở chính và Chi nhánh tại Bắc Ninh theo hướng dẫn tại Điểm d Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

+ Trường hợp này, Công ty phải có văn bản gửi Cục Thuế thành phố Hà Nội và Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh thông báo về việc: Chi nhánh tại tỉnh Bắc Ninh không thực hiện hạch toán kế toán, không trực tiếp bán hàng cũng như không phát sinh doanh thu bán hàng.

Download văn bản tại đây: cv 105_tct201612585416


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k