1. Khi nào Đơn vị được kê khai, khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu?

Theo Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn về Điều kiện khấu trừ thuế GTGT như sau:

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

 •  Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.
 • Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.

=>Như vậy chỉ khi Đơn vị nhập khẩu có Chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu có chứng từ thanh toán mua hàng hóa, dịch vụ không dùng tiền mặt thì mới được Kê khai và khấu trừ thuế.

2. Kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu như thế nào?

 • Kế toán căn cứ vào Chứng từ nộp tiền thuế GTGT khâu nhập khẩu để kê khai vào Phụ lục 01-02/GTGT “Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào”.
 • Trên bảng kê HHDV mua vào, căn cứ chứng từ nộp thuế GTGTNK bạn kê khai, chỉ tiêu nào không có thì bỏ trống

Ví dụ : Doanh nghiệp có Giấy nộp tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu của tháng 06 năm 2013 như sau:

GiaynoptienthueGTGT

Yêu cầu: Hãy kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu trong Bảng kê mua vào Phụ lục 01-2

Bài giải:

 • Cách kê khai như sau:
  • Số hóa đơn : đánh x (ko có)
  • Ngày tháng : Là ngày trên giấy nộp tiền NSNN
  • Đơn vị bán: ghi Chi Cục Hải Quan…( Là đơn vị thụ hưởng trên Chứng Từ Nộp Thuế GTGT NK )
  • MST đơn vị bán : bỏ trống.
  • DS chưa VAT : Là trị giá tính thuế ghi trên tờ khai Hải Quan
  • Tiền thuế VAT : Là tiền thuế GTGT NK ghi trên Giấy nộp tiền thuế
 • Hình ảnh minh họa trên HTKK

bangkea

 

Download file hướng dẫn: Hướng dẫn kê khaiThue GTGT hang nhap khau


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k