Câu hỏi: Hợp đồng thuê nhà có cần công chứng?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Trả lời: KHÔNG BẮT BUỘC CÔNG CHỨNG (Trừ trường hợp các bên có nhu cầu)

Theo như CV 4528/TCT-PC ngày 2/11/2015 của Tổng Cục Thuế, các bạn xem trích đoạn trong CV

anh 1

Nguồn: Bác Thương Dân


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k