Như Quý Doanh nghiệp đã biết, ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 200/2014/TT–BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp mới thay thế Quyết định 15/2006/QĐ–BTC năm 2006
Để giúp cho đội ngũ kế toán tại các doanh nghiệp nắm bắt kịp thời tinh thần các nội dung mới của Chế độ kế toán doanh nghiệp, tổ chức thực hiện tốt ngay từ đầu năm 2015, Kế toán An Tâm mở lớp Hội thảo về:

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP MỚI THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH 15/2006/QĐ-BTC.

MỤC TIÊU HỘI THẢO
Khi tham dự Hội thảo, các bạn biết được:
• Nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi của Thông tư 200/2014/TT-BTC;
• Thảo luận và trao đổi trực tiếp các vướng mắc với Chuyên gia trong lĩnh vực Kế toán và thuế

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DN
• Bỏ 4 hình thức ghi sổ kế toán;. Nhiều giao dịch/nghiệp vụ thay đổi quan điểm ghi nhận. Theo đó (i) có một số TK bỏ đi, một số TK thêm vào, (ii) trình bày một số chỉ tiêu trên BCTC có thay đổi, (iii) việc hạch toán vào một số TK sẽ khác với việc trình bày trên BCTC, ….
• Nhiều giao dịch/nghiệp vụ thay đổi quan điểm ghi nhận;
• Hệ thống mẫu sổ kế toán và chứng từ kế toán DN có thể tự thiết kế phù hợp với thực tế tại đơn vị mình;
• Việc hạch toán cho mục đích kế toán sẽ có sự phân biệt rõ với mục đích thuế.
• Thuyết minh Báo cáo tài chính bao gồm cả nội dung và đối tượng;
• Các chỉ tiêu không phát sinh trên BCTC được phép bỏ đi…
• Rất nhiều nghiệp vụ hạch toán thay đổi: Thay đổi số hiệu TK hạch toán, thay đổi quan điểm ghi nhận giao dịch. Ví dụ bổ một số TK 129, 139, 142, 144, 223, 311, 315, 342, 415, 512, 531, 532, … đổi tên TK 344, thêm TK 1534, 1557, …, một số tên gọi tài khoản thay đổi, khi hạch toán không quan niệm TK ngắn hạn hay dài hạn, chỉ khi lập BCTC mới quan tâm đến tài sản ngắn hạn và dài hạn.

THỜI GIAN
• Buổi hội thảo Thông tư 200/2014/TT-BTC: 1 buổi CHỦ NHẬT (Sáng: 08h:15 đến 11h:30),
• Ngày 17/05/2015.

ĐỊA ĐIỂM:
Trung Tâm đào tạo kế toán thuế An Tâm
243/9/5 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, Tp. HCM
(08)62909310 – (08)62909311 – 0933.72.3000 – 0988.72.3000 Web: antam.edu.vn – Email: [email protected]

hinh 7

 

PHÍ THAM DỰ
Phí tham dự: 200.000 VND/HV/Buổi
Số lượng chỗ ngồi có hạn, Quý vị vui lòng đăng ký sớm để được ưu tiên xếp lớp!

DIỄN GIẢ: Chuyên gia trong lĩnh vực thuế và Kế toán trình (Đã và đang phụ trách mảng Chính sách kế toán, thuế cũng như Phụ trách HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH trong các tập đoàn lớn).

anh 10


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k