Công văn hỏa tốc 1412/TCT-CS : Hướng dẫn về sử dụng hóa đơn xuất khẩu

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Tổng cục thuế đã ban hành công văn hỏa tốc trên vào ngày 25/04/2014, gửi Cục thuế các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn việc sử dụng hóa đơn xuất khẩu như sau:

Từ ngày 01/03/2014 các doanh nghiệp tổ chức kinh doanh đã phát hành hóa đơn xuất khẩu nếu có nhu cầu vẫn tiếp tục sử dụng hóa đơn xuất khẩu.

Đối với hóa đơn xuất khẩu thông báo phát hành trước 01/06/2014 thì doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đăng ký số lượng hóa đơn xuất khẩu còn tồn chưa sử dụng gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 31/07/2014 để tiếp tục sử dụng.

Từ ngày 01/06/2014 cơ quan thuế không tiếp nhận thông báo phát hành hóa đơn xuất khẩu.

Download CV: CV 1412 Su dung hoa don xuat khau


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k