Câu hỏi:Cơ sở kinh doanh mua hàng hoá, dịch vụ, trên hoá đơn mua vào có thuế suất thuế GTGT CAO HƠN thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT hoặc THẤP HƠN thuế suất  đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT (Các chỉ tiêu khác đều đúng). Mà Cơ sở kinh doanh chưa tự điều chỉnh, Nếu cơ quan thuế kiểm tra và phát hiện ra thì sẽ xử lý như thế nào? Hoá đơn GTGT đó có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Trả lời: Trích dẫn CV 554/TCT-CS ngày 22/2/2017 quy định như sau:

Tại tiết b khoản 5 Điều 12: “Cơ sở kinh doanh phải chấp hành chế độ kế toán, sổ sách, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ. Trường hợp hoá đơn ghi sai mức thuế suất thuế giá trị gia tăng mà cơ sở kinh doanh chưa tự điều chỉnh, cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện thì xử lý như sau”.

  • Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hoá đơn mua vào cao hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT. Trường hợp xác định được bên bán đã kê khai, nộp thuế theo đúng thuế suất ghi trên hóa đơn thì được khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hoá đơn nhưng phải có xác nhận của cơ quan thuế trực tiếp quản lý người bán.
  • Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hoá đơn thấp hơn thuế suất quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hoá đơn.

=>Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp từ tháng 01 đến tháng 7 năm 2014 Công ty TNHH Hoàng Trung mua hàng hóa là sản phẩm chăn nuôi chưa chế biến thành các sản phẩm khác của Công ty TNHH Thương mại Lê Dũng Linh, khi xuất hàng, bên bán đã xuất 08 hóa đơn GTGT cho bên mua có thuế GTGT, mức thuế suất 5%, nhưng theo quy định thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT, nếu xác định được Công ty TNHH Lê Dũng Linh – bên bán đã kê khai, nộp thuế theo đúng thuế suất ghi trên hoá đơn và việc điều chỉnh lại hóa đơn là bất khả thi thì thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh tại công văn số 1787/CT-TTHT nêu trên.

Download: 554


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k