Câu hỏi: Hóa đơn lập bằng máy tính gạch chéo hay không gạch chéo?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Trả lời: Công văn số 5261/CT-TTHT ngày 4/7/2014 của Cục Thuế TP. HCM về việc lập hóa đơn

  • Căn cứ Khoản 1b, Khoản 2c Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2014)

Trường hợp hóa đơn tự in, nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì có thể gạch chéo hoặc không phải gạch chéo phần còn trống (tùy theo thiết kế của phần mềm ứng dụng để in hóa đơn), các chỉ tiêu khác (tên, địa chỉ, mã số thuế, …) được lập đúng quy định thì những hóa đơn này được xem là hợp lệ để kê khai thuế.

=> Vậy hóa đơn in ra từ máy tính có thể gạch chéo hoặc không gạch chéo phần còn trống đều được chấp nhận

Nguồn: Luatvietnam.net

Download CV: CV 5261-www.ketoanantam.com_Hoa don gach cheo


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k