Câu hỏi: BÊN MUA CÓ ĐƯỢC KHẤU TRỪ THUẾ GTGT ĐẦU VÀO KHÔNG? NẾU HOÁ ĐƠN GTGT ĐẦU VÀO MÀ BÊN MUA NHẬN ĐƯỢC LÀ SAU THỜI ĐIỂM BÊN BÁN GIAO HÀNG (Ví dụ: Bên bán giao hàng là ngày 5/5/2016 có biên bản bàn giao hàng ngày 5/5/2016. Nhưng lại xuất hoá đơn GTGT cho bên mua là ngày 10/6/2016

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Trả lời: Theo Công văn số 2736/TCT-CS ngày 20/6/2016 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT, bên mua phải chứng minh được các vấn đề sau thì bên mua sẽ được khấu trừ VAT đầu vào

  • Thứ nhất: là phải chứng minh việc mua bán là có thật (bằng hợp đồng, biên bản bàn giao, uỷ nhiệm chi, hoá đơn, phiếu nhập kho…).
  • Thứ hai: Bên mua phải chứng minh được là hoá đơn GTGT đầu vào mà bên bán xuất cho Công ty mình có thời hạn sớm hơn hoá đơn GTGT mà Cty mình xuất bán lại cho bên khách hàng (bên thứ 3)

=> Nếu bên mua chứng minh được vấn đề trên thì BÊN MUA SẼ ĐƯỢC KHẤU TRỪ THUẾ GTGT ĐẦU VÀO đối với HOÁ ĐƠN GTGT ĐẦU VÀO NHẬN SAU THỜI ĐIỂM GIAO HÀNG.

P/S: Trường hợp bên bán không lập hóa đơn ngay khi giao hàng hóa cho bên mua mà lập hóa đơn sau thời điểm bên mua bán lại hàng cho người khác thì bên bán sẽ bị xử phạt về hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm

Download công văn tại đây: CV 2736 TCT-CS


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k