Câu hỏi: hoá đơn đứng tên chi nhánh nhưng chi nhánh không bán hàng hoá và kê khai thuế tập trung tại trụ sở chính thì những hoá đơn đứng tên của chi nhánh có được khấu trừ VAT đầu vào và có được tính vào chi phí tại Trụ sở chính.
Trả lời:
Công văn số 286/TCT-CS ngày 21 tháng 01 năm 2016 của tổng cục thuế hướng dẫn như sau:

Chi nhánh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, hạch toán phụ thuộc, không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế GTGT tập trung tại trụ sở chính. Đối với các chi phí quản lý phục vụ trực tiếp cho hoạt động của các Chi nhánh có hóa đơn GTGT đầu vào mang tên, địa chỉ, mã số thuế của các Chi nhánh được kê khai, khấu trừ thuế GTGT tại trụ sở chính nếu đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Download CV:cv 286_ketoanantam.com


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k