Câu hỏi: Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực vận tải thì có thể lập hóa đơn vào ngày cuối cùng của tháng hay không? và lập như thế nào

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Trả lời: Theo công văn 1772/TCT-KK ngày 28/04/2016 có đề cập đến công văn 15606/BTC-TCT ngày 18/10/2014 của Bộ tài chính về việc lập hoá đơn đối với dịch vụ giao nhận, vận tải hàng hoá như sau:

“Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực vận tải, giao nhận hàng hóa cung ứng dịch vụ vận tải, giao nhận hàng hóa cho người mua thường xuyên là tổ chức, cá nhân kinh doanh có thể lập hóa đơn vào ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động cung ứng dịch vụ kèm theo bảng kê chi tiết số lượng giao nhận, vận tải hàng hóa trong tháng phát sinh hoạt động cung ứng dịch vụ.”

=> Do đó, nếu giữa 2 công ty có quy định trong hợp đồng là xuất hoá đơn vào cuối mỗi tháng trên cơ sở tổng hợp các lần vận chuyển hàng hoá trong tháng thì những hoá đơn đầu vào trên vẫn được khấu trừ

Download công văn tại đây:cv1772


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k