Câu hỏi: Hóa đơn đầu vào có ngày sau ngày nghiệm thụ bàn giao khối lượng xây dựng thì có được khấu trừ VAT đầu vào nếu việc mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ là có thực? Hoặc hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đầu vào có ngày sau ngày BIÊN BẢN BẢN GIAO hàng hóa thì Hóa đơn đầu vào này có đươc khấu trừ VAT?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Trả lời: Theo như CV 4803/TCT-KK của Tổng Cục thuế ngày 30/10/2014 trả lời cho Cục thuế tỉnh Lao Cai về khấu trừ thuế GTGT lập sau thời điểm nghiệm thu như sau:

– Về nguyên tắc: Ngày nhà thầu phụ lập hóa đơn cho nhà thầu chính (Liên danh Lotte Sampyo) và ngày nhà thầu chính lập hóa đơn cho Chủ đầu tư (Ban quản lý các dự án đường sắt) là thời điểm 02 bên nghiệm thu, bàn giao khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

– Đối với trường hợp thực tế phát sinh của Liên danh Lotte Sampyo: đề nghị Cục Thuế kiểm tra làm rõ nếu thực tế việc xây dựng, lắp đặt nhà thầu phụ thực hiện là có thực; nhà thầu chính và nhà thầu phụ đã nghiệm thu khối lượng xây lắp trước thời điểm nhà thầu chính nghiệm thu bàn giao với Chủ đầu tư nhưng vì lý do khách quan nên hóa đơn của các nhà thầu phụ lập giao cho nhà thầu chính (hóa đơn đầu vào của Liên danh Lotte Sampyo) chậm hơn so với thời điểm nghiệm thu khối lượng xây lắpxuất sau so với hóa đơn nhà thầu chính lập giao cho Chủ đầu tư (hóa đơn đầu ra của Liên danh Lotte Sampyo) thì Liên danh Lotte Sampyo được xem xét và giải quyết hoàn thuế đối với các hóa đơn đầu vào này nếu đáp ứng các điều kiện khác về kê khai khấu trừ, hoàn thuế theo quy định. Đồng thời, nhà thầu phụ (người bán hàng cho Liên danh Lotte
Sampyo) bị xử phạt về hành vi sử dụng hóa đơn theo quy định. Trường hợp có nghi ngờ gian lận Cục Thuế thực hiện kiểm tra, thanh tra tại doanh nghiệp để có kết luận chính thức theo đúng quy định của Luật thuế GTGT và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Cục Thuế tỉnh Lào Cai thực hiện thông báo, phối hợp với các Cục Thuế địa phương liên quan về việc người bán hàng hóa cho Liên danh Lotte Sampyo xuất hóa đơn chưa đúng quy định để Cục Thuế xử phạt đối với hành vi vi phạm nêu trên.
Download CV: CV 4803 khautruVATdauvao_ketoanantam.com


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k