Doanh nghiệp được quyền cam kết khi khấu trừ thuế các hóa đơn có dấu hiệu bất hợp pháp

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Công văn số 11797/BTC-TCT ngày 22/8/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn và bổ sung nội dung Công văn số 1752/BTC-TCT

Văn bản hướng dẫn xử lý các hóa đơn mua vào có ngồn gốc phát hành từ các doanh nghiệp đã ngừng kinh doanh hoặc bỏ trốn khỏi địa điểm kinh doanh có dấu hiệu mua bán hóa đơn bất hợp pháp nhưng chưa có kết luận chính thức của cơ quan thuế hoặc các cơ quan chức năng. Theo đó, trong thời gian chờ kết luận chính thức từ cơ quan Thuế hoặc Công an, các hóa đơn thuộc diện trên được xử lý như sau:

– Trường hợp doanh nghiệp chưa thực hiện kê khai khấu trừ thuế GTGT thì Cơ quan thuế thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết để tạm dừng kê khai khấu trừ thuế GTGT đối với các hóa đơn có dấu hiệu vi phạm pháp luật, chờ kết quả chính thức cơ quan có thẩm quyền;

– Trường hợp đã kê khai thì cơ quan Thuế sẽ yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh gảim số thuế đã khấu trừ. Trường hợp doanh nghiệp khẳng định việc mua bán hàng hóa và hóa đơn GTGT đầu vào sử dụng kê khai khấu trừ là đúng quy định thì doanh nghiệp phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật thì cơ quan Thuế sẽ kiểm tra các tiêu chí theo hướng dẫn tại Công văn này để xem xét cho khấu trừ;

Nếu việc tạm dừng khấu trừ thuế theo các trường hợp nêu trên làm tăng số thuế phải nộp thì doanh nghiệp tạm thời được hoãn nộp và chưa bị bị tính phạt chậm nộp trong thời gian chờ kết luận chính thức

Xem thêm Công văn số 13706/BTC-TCT ngày 15/10/2013 và Công văn số 1752/BTC-CTC ngày 10/2/2014.

Nguồn: Luatvietnam.net

Download CV: CV 11797_BTC-TCT_www.ketoanantam.com


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k