Theo Công văn số 623/TCT-CS hướng dẫn:

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Khi chuyển nơi làm việc, người nộp thuế nộp  bản chụp (photo) hồ sơ chứng minh người phụ thuộc có xác nhận của  đơn vị nơi làm việc trước đó để làm cơ sở tỉnh giảm trừ gia cảnh tại nơi làm việc mới. (Tức qua mỗi nơi làm việc thì người nộp thuế bắt buộc phải có hồ sơ chứng minh người phụ thuộc nộp cho Đơn vị mới mà không cần phải nộp cho cơ quan thuế Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc).

Cơ quan thuế chỉ nhận bản đăng ký người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh theo mẫu số 16/ĐK-TNCN qua tổ chức chi trả thu nhập, hồ sơ chứng minh người phụ thuộc được lưu giữ tại cơ quan chi trả thu nhập

Download CV: 623_www.ketoanantam.com


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k