Câu hỏi: Cá nhân kinh doanh hoặc hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán mà có doanh thu hàng năm từ 100 triệu động trở xuống thì có phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Trả lời: Theo hướng dẫn tại CV 1282/CT-TTHT ngày 1/8/2014 của Cục thuế An Giang cho Bà Phan Thị Hồng Dung V/v Thuế GTGT và thuế TNCN của cá nhân có tài sản cho thuê.

  • Tại Khoản 12, Điều 3, Chương I  Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng đã quy định:

“Điều 3. Đối tượng không chịu thuế    

12. Hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm từ một trăm triệu đồng trở xuống”.

  • Điều 21. Khai thuế và xác định số thuế phải nộp theo phương pháp khoán (Tại Khoản 5, Điều 21, Chương II, Thông tư số 156/2013/TT-CP ngày 06/11/2013 hướng dẫn luật quản lý thuế)

 5. Mức doanh thu không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp khoán: Hộ nộp thuế khoán có mức doanh thu bằng hoặc dưới mức doanh thu không phải nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp khoán”.

=>Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp hộ gia đình hoặc cá nhân kinh doanh có mức doanh thu kinh doanh hàng hóa, cung ứng dịch vụ hàng năm từ một trăm triệu đồng trở xuống không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Luật Quản lý thuế hiện hành không quy định thủ tục hành chính về Bản cam kết thu nhập hộ gia đình, cá nhân dưới ngưỡng 100 triệu đồng/năm.

Download CV: CV 1282-CT-TTHT (T.GTGT, TNCN cho thue TS cua ca nhan)_www.ketoanantam.com

 


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k