Câu hỏi: Hộ, cá nhân kinh doanh khi bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ cho khách hàng có được viết hóa đơn cho khách hàng trong năm 2015

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Trả lời: Theo như CV 5603/TCT-CS ngày 16/12/2014 của Tổng Cục thuế gửi cho Cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương như sau:
CVhoatoc=> Vậy là cá nhân và hộ kinh doanh thì vẫn được quyền mua hóa đơn của Cơ quan thuế khi bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ cho khách hàng

Download CV:2014-12-16_CV 5603_Su dung hoa don cua Ho kinh doanh nhu binh thuong


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k