Câu hỏi: Cty viết hóa đơn cho khách hàng ghi sai số lượng hàng hóa và đã kê khai thuế thì trường hợp này xử lý như thế nào?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Trả lời: Công văn số 11538/CT-TTHT ngày 25/12/2014 của Cục Thuế TP. HCM về hóa đơn, chứng từ (1 trang)

Trường hợp Công ty đã giao hóa đơn cho khách hàng và kê khai thuế, nhưng sau đó phát hiện số lượng hàng hóa trên hóa đơn lớn hơn số lượng thực xuất thì hai bên phải lập biên bản điều chỉnh theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC

Đồng thời, bên bán lập hóa đơn điều chỉnh, ghi rõ giảm số lượng hàng hóa, giá bán, tiền thuế GTGT cho hoá đơn số…, ký hiệu… Hoá đơn điều chỉnh là căn cứ để bên bán kê khai điều chỉnh doanh số bán, thuế đầu ra.

Download CV:CV 11538 CT-TTHT www.ketoanantam.com_ghisaisoluong


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k