Ebook thuế 2017 của Thầy Đào Thụy Hưng – Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh, cập nhật 02/2017
Nhiều kế toán cần tra cứu nhanh các văn bản pháp luật thì nên có một cuốn ebook để tra cứu nhanh nhất thì tải dưới đây
Download ebook thuế 2016 v10:
Link:  http://www.mediafire.com/…/kzv89gc5nmgv…/ebook-thue-2016.zip
Nguồn : Thầy Đào Thụy Hưng


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k