Gửi các bạn về Ebook tóm tắt Thuế và Kế toán mới năm 2014 (Các bạn Download về nhé):

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Nếu cạc bạn download về mà mở ko ra thì làm như sau:

Về lỗi “Navigation to the webpage was canceled” này Bạn thao tác như sau: Chuột phải vào file tải về chọn Properties/ Chọn Unblock – Ok

Download Ebook thuế 2014

Nguồn: VACPA


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k