Câu hỏi: Công ty thay đổi số tài khoản và muốn đóng số tài khoản mới lên hóa đơn đã đặt in thì có được không?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Trả lời: Công văn số 5128/CT-TTHT ngày 1/7/2014 của Cục Thuế TP. HCM về hóa đơn chứng từ

Trường hợp Công ty đã in sẵn thông tin tài khoản ngân hàng giao dịch (tiêu thức không bắt buộc) trên hóa đơn, về sau muốn thay đổi số tài khoản khác thì có thể đóng dấu số tài khoản mới lên phần còn trống bên cạnh thông tin cũ, đảm bảo thông tin tạo thêm không che khuất, làm mờ các nội dung bắt buộc khác, đồng thời Công ty phải gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo mẫu 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC .

=> Vậy công ty được phép đóng dấu in sẵn (Mộc vuông) của số tài khoản mới lên hóa đơn đã đặt in

Download CV: CV 5128 www.ketoanantam.com
Download mẫu 3.13 theo TT39: Mau 313Mau 3 13


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k