Câu hỏi: Lương dùng để đóng BHXH là lương nào? Lương cơ bản ghi trong hợp đồng lao động hay Lương thực nhận gồm các khoản phụ cấp

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Trả lời:

  • Theo như CV 1374/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời cho Bảo hiểm xã hội cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 94 Luật BHXH đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH là mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động. Theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành thì tiền lương và các khoản phụ cấp lương là hai khoản khác nhau. Như vậy, căn cứ quy định nêu trên, tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH đối với đối tượng nêu trên không bao gồm các khoản phụ cấp.

  • Theo như CV1462/BHXH-THU của Bảo hiểm xã hội Tp.HCM trả lời cho Bảo hiểm xã hội  Quận, huyện như sau:

1. Kể từ ngày 01/01/2012, đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, thì tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH là mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động, không bao gồm các khoản phụ cấp.

Download CV 1374:1374_BHXH-BT ve mucluongdong BHXH_www.ketoanantam.com
Download CV 1462: CV1462_muc dong BHXH cua BHXHTPhcm_www.ketoanantam.com

 


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k