Câu hỏi: Doanh nghiệp thành lập năm 2013 hoạt động chưa đủ 12 tháng (ví dụ như là có giấy phép từ tháng 3/2013) thì Quý 4/2014 có được phép kê khai thuế GTGT theo Quý hay không? và năm 2015,2016 thì kê khai như thế nào tháng hay quý?

Trả lời:

Theo như CV 5878/TCT-CS của Tổng Cục thuế ngày 27/12/2014 trả lời cho Cục thuế Hà Nội như sau:
Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp doanh nghiệp thành lập trong năm 2013 có hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đủ 12 tháng trong năm dương lịch hoặc doanh nghiệp mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2014 thì từ ngày 01/10/2014 doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

=> Vậy DN thành lập 2013 chưa đủ 12 tháng thì Quý 4/2014 Cty được phép kê khai thuế GTGT theo Quý. Sang 2015 thì xem doanh thu của năm 2014 nếu từ 50 tỷ đồng trở xuống thì năm 2015 và 2016 sẽ kê khai thuế GTGT theo Quý luôn cho ổn định chu kỳ đầu tiên đến 2016. Sang 2017 thì xem lại doanh thu 2016 nếu từ 50 tỷ trở xuống thì kê khai thuế GTGT theo Quý ổn định cho 3 năm từ 2017-2019 và ngược lại thì kê khai thuế GTGT theo tháng ổn định cho chu kỳ 3 năm từ 2017-2019.

Ngược lại nếu doanh thu của năm 2014 mà lớn hơn 50 tỷ thì năm 2015 và 2016 kê khai thuế GTGT theo tháng ổn định. Sang 2017 thì xem lại doanh thu 2016 nếu từ 50 tỷ trở xuống thì kê khai thuế GTGT theo Quý ổn định cho 3 năm từ 2017-2019 và ngược lại thì kê khai thuế GTGT theo tháng ổn định cho chu kỳ 3 năm từ 2017-2019.

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

CV 5878_TCT-CSwww_ketoanantam.com


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k