Câu hỏi: Đoàn Phí mà công ty nộp thay có phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Trả lời: Công văn số 5179/CT-TTHT ngày 3/7/2014 của Cục Thuế TP. HCM về thuế thu nhập cá nhân

Trường hợp Công ty nộp thay kinh phí và đoàn phí công đoàn (phần do người lao động nộp) thì khoản phí nộp thay này phải cộng vào thu nhập chịu thuế TNCN của chính người đó

Nguồn: Luatvietnam.net

Download CV: CV 5179_CT-TTHT www.ketoanantam.com_Thue TNCN cua doan phi


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k