Hỏi: Điều kiện kê khai thuế TNCN theo quý kề từ 1/7/2013 như thế nào?

Thảo luận trong 'Thuế TNCN' bắt đầu bởi Hải, 1/1/14.

 1. Hải

  Hải Administrator

  Hỏi: Điều kiện kê khai thuế TNCN theo quý kề từ 1/7/2013 như thế nào?

  Trả lời:

  Kể từ 1/7/2013 thì việc kê khai thuế TNCN theo quý sẽ áp dụng cho những đối tượng sau:

  =>Việc khai thuế theo tháng hoặc quý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm=> Sau hết 1 năm thì bắt đầu tính lại. Cụ thể như sau:

  +Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên khai thuế theo tháng ( GHICHU Bùi Hải: là của 1 loại tờ khai chứ ko phải lấy 2 tờ khai cộng lại) , trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý.=> Nếu tổ chức mà thuộc diện khai thuế GTGT theo quý thì thuế TNCN được kê kha theo quý , lúc này ko quan tâm đến tờ khai thuế TNCN là lớn hơn hay nhỏ hơn 50 triệu.

  +Tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thuộc diện khai thuế theo tháng theo hướng dẫn nêu trên thì thực hiện khai thuế theo quý.

  Ví dụ 30: Năm 2014 Công ty A được xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo quý thì năm 2014 Công ty A thuộc diện khai thuế TNCN theo quý, không phân biệt trong năm 2014 Công ty A thực tế có phát sinh khấu trừ thuế TNCN trên 50 triệu đồng hay dưới 50 triệu đồng​

  Ví dụ 31: Năm 2014 Công ty A được xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo tháng; tháng 1, tháng 2 không phát sinh khấu trừ thuế TNCN của bất kỳ tờ khai nào; tháng 3 phát sinh khấu trừ thuế TNCN tại Tờ khai số 02/KK-TNCN nhỏ hơn 50 triệu đồng và Tờ khai 03/KK-TNCN là 50 triệu đồng (hoặc lớn hơn 50 triệu đồng); Các tháng 4 đến tháng 12 phát sinh khấu trừ thuế TNCN tại các Tờ khai 02/KK-TNCN và 03/KK-TNCN nhỏ hơn 50 triệu đồng thì Công ty A không phải nộp tờ khai của các tháng 1 và tháng 2. Từ tháng 3 Công ty A được xác định thuộc diện khai thuế TNCN theo tháng.=>Do đây là tháng đầu tiên của năm 2014 được xác định là lớn hơn 50 triệu nên cho dù các tháng sau nhỏ hơn 50 triệu thì vẫn kê khai theo tháng.

  Ví dụ 32: Năm 2014 Công ty A được xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo tháng; tháng 1, tháng 2 không phát sinh khấu trừ thuế TNCN của bất kỳ tờ khai nào; tháng 3 phát sinh khấu trừ thuế TNCN tại Tờ khai số 02/KK-TNCN nhỏ hơn 50 triệu đồng và Tờ khai 03/KK-TNCN nhỏ hơn 50 triệu đồng; các tháng 4 đến tháng 12 phát sinh khấu trừ thuế TNCN tại các Tờ khai 02/KK-TNCN và 03/KK-TNCN đều từ 50 triệu đồng trở lên thì Công ty A không phải nộp tờ khai của các tháng 1 và tháng 2. Từ tháng 3 Công ty A được xác định thuộc diện khai thuế TNCN theo quý và thực hiện khai thuế theo quý từ quý I/2014.

  Nguồn: TT156 thay thế TT28 (hiệu lực áp dụng biểu mẫu từ 1/1/2014)

Chia sẻ trang này

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC KẾ TOÁN
ke toan so caphoc ke toan so cap
ke toan thuc hanhhoc ke toan thuc hanh
ke toan tong hophoc ke toan tong hop
ke toan doanh nghiepkế toán doanh nghiệp
thuc hanh khai bao thuethực hành khai báo thuế
bao cao tai chinhbáo cáo tài chính