Câu hỏi: Doanh nghiệp thành lập trước ngày thông tư 119 có hiệu lực (tức là trước 1/9/2014) mà đã đăng ký tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và đã sử dụng hóa đơn hoặc Đăng ký tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp nhưng chưa sử dụng hóa đơn thì từ kỳ kê khai tháng 9/2014 có được áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Trả lời: Theo như anh Tuấn- Phó phòng tuyên truyền Cục thuế HCM vừa cập nhật chính sách thuế GTGT sáng nay (ngày 11/9/2014) đã trả lời như sau:

+Nếu doanh nghiệp thành lập trước ngày 1/9/2014 (tức là từ 1/1/2014 đến tháng 8/2014) mà đã đăng ký tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp nhưng chưa sử dụng hóa đơn thì được phép từ 1/9/2014 đăng ký lại mẫu 06 để áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ từ tháng lúc mới thành lập. Gửi mẫu 06 là trong kỳ tháng 9/2014 luôn, thời gian cuối cùng để đăng ký tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo mẫu 06 đến ngày 31/10/2014 theo Điều 7 của TT119 có đề cập. .
(Còn những tháng trước đã nộp tờ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp mặc dù không phát sinh doanh thu thì anh Tuấn không có đề cập HƯỚNG XỬ LÝ. Nhưng theo mình nếu như anh Tuấn nói là được khấu trừ từ lúc thành lập thì chắc phải làm lại tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ từ lúc thành lập để được hạch toán 133)

+Nếu doanh nghiệp thành lập trước ngày 1/9/2014 (Tức là từ 1/1/2014 đến tháng 8/2014) mà đã đăng ký tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và đã sử dụng hóa đơn thì từ 1/9/2014 được quyền đăng ký tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ kể từ ngày 1/9/2014 và thời gian gửi mẫu 06 là trong kỳ tháng 9/2014 luôn, thời gian cuối cùng để đăng ký tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo mẫu 06 đến ngày 31/10/2014 theo Điều 7 của TT119 có đề cập.

=>Vậy DN trong trường hợp này có 2 giai đoạn: Từ lúc thành lập đến tháng 8/2014 thì kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và từ Tháng 9/2014 thì tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Về cách xử lý hóa đơn mà còn chưa sử dụng thì anh Tuấn chưa có đề cập nhưng theo mình là phải hủy hóa đơn bán hàng còn lại.
Nguồn để anh Tuấn đưa ra câu trả lời trên là: Dựa vào CV3609/TCT-CS ngày 26/08/2014
3.2. Bỏ mức khống chế 1 tỷ đồng về tài sản cố định, máy móc, thiết bị… đầu tư, mua sắm ghi trên hóa đơn của doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, cụ thể:
“ Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.

Khi gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế trực tiếp, cơ sở kinh doanh không phải gửi các hồ sơ, tài liệu chứng minh như dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt, hóa đơn đầu tư, mua sắm, hồ sơ nhận góp vốn, hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh. Cơ sở kinh doanh lưu giữ và xuất trình cho cơ quan thuế khi có yêu cầu. Trường hợp cơ sở kinh doanh mới thành lập từ ngày 01/01/2014 chưa đủ điều kiện đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại điểm b, c khoản 3 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, nếu đáp ứng được các điều kiện hướng dẫn tại điểm b, c khoản này thì được áp dụng theo hướng dẫn tại điểm b, c khoản 3 Điều 12 Thông tư này”.

Download mẫu TB 06: Mau 06 dangkyphuongphapkhautruthue_www.ketoanantam.com
Và mẫu của 1 Công ty đã đăng ký thành công: Mau 06. CuaCongtydadangkythanhcong.www.ketoanantam.com
M
ẫu thông báo mà thuế chập thuận: Thongbaothuechapthuanmau06

MẪU 6 CỦA 1 CTY VÀ MẪU THÔNG BÁO CHẤP NHẬN CỦA THUẾ:

Mau 06

Mau thong bao chap nhan


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k