Những bạn Sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm cọ sát thực tế với Bộ hồ sơ chứng từ của doanh nghiệp còn thiếu những kinh nghiệm thực tế về làm Quyết toán thuế cũng như Lập báo cáo tài chính một cách trung thực và hợp lý?

Các bạn đã đi làm thực tế nhưng cũng chưa phân biệt rõ sự khác nhau giữa lợi nhuận theo kế toán và thu nhập tính thuế khác nhau như thế nào, chưa phân biệt được giữa chi phí kế toán và chi phí thuế, chưa phân biệt được giữa chênh lệch tạm thời được khấu trừ và chênh lệch tạm thời phải chịu thuế dẫn đến tình trạng khi quyết toán thuế xong đến 3,4 năm sau bị Cơ quan thuế, Đoàn thanh tra thuế vào thanh tra thì bị xuất toán một khoản chi phí khổng lồ dẫn đến truy thu thuế TNDN, TNCN cũng như không cho khấu trừ thuế GTGT đầu vào với một số tiền đáng kể. Bên cạnh bị truy thu thuế, Doanh nghiệp còn bị phạt 20%*Số tiền truy thu và Phạt chậm nộp tiền thuế là 0.07%/ngày*Số ngày chậm nộp*Số tiền bị truy thu (Nếu thời hạn nộp chậm thuế trên 90 ngày và Phạt chậm nộp là 0.05%/ngày nếu thời hạn nộp chậm thuế nhỏ hơn 90 ngày).

Vậy làm sao để giải quyết bài toán trên đó là câu hỏi của biết bao nhiêu người đã từng làm kế toán cũng như Sinh viên mới tốt nghiệp cần nắm những kiến thức bổ ích này để có thể tự tin khi làm kế toán cũng như khi quyết toán thuế cuối năm.

Để Hiểu Rõ Hơn Mời Bạn Đăng Ký Khóa Học Chuyên Đề Miễn Phí 100%
[contact-form][contact-field label=’Họ và Tên’ type=’name’/][contact-field label=’Email’ type=’email’/][contact-field label=’Điện thoại’ type=’text’/][contact-field label=’Bạn là?’ type=’radio’ options=’Sinh Viên,Người đi làm’/]Thời gian bạn có thể tham dự?[contact-field label=’Sáng thứ 7 (8h30-11h30)’ type=’checkbox’/][contact-field label=’Tối thứ 7 (18h15-21h15)’ type=’checkbox’/][/contact-form]
logo an tamke toan so cap
Trung Tâm Kế Toán Thuế An Tâm
Địa chỉ: 87 Võ Thị Sáu, phường 6, quận 3
Điện thoại: (08) 62909310 – 62909311
0914540423 – 0903606844
Website: www.ketoanantam.com
Email: [email protected]

Ghi chú: khóa học được miễn phí 100% và được tổ chức 2 tuần 1/p>