Về vấn đề xuất hóa đơn KHÔNG ĐÚNG THỜI ĐIỂM thì VAT ĐẦU VÀO và CHI PHÍ có được tính vào chi phí hợp lý không?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Theo như CV 4131/2014/CT-TTHT ngày 2/6/2014 trả lời cho Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long Về trường hợp Xuất giao hàng hóa vào ngày 9/2/2014 trị giá là 60 triệu nhưng lại viết 2 hóa đơn: 1 hóa đơn ngày 9/2/2014 là 15 triệu thanh toán bằng tiền mặt VÀ 1 hóa đơn viết ngày 10/2/2014 trị giá là 45 triệu thanh toán bằng chuyển khoản thì Xin hỏi là Thuế chấp nhận khấu trừ là bao nhiêu và được tính vào chi phí hợp lý là bao nhiêu.

Trả lời:

Trường hợp Tổng Công ty ký hợp đồng mua bán hàng hóa với nhà cung cấp Y có tổng giá trị hàng hóa mua vào là 60 triệu đồng; về nguyên tắc khi xuất giao hàng cho Tổng Công ty (chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu) nhà cung cấp Y phải lập hóa đơn xuất giao cho Tổng Công ty cho toàn bộ giá trị hàng hóa (không phụ thuộc vào thỏa thuận tại hợp đồng thanh toán tiền thành hai đợt khác nhau). Do đó vào ngày 09/02/2014, Tổng Công ty nhận hóa đơn GTGT là 15 triệu đồng và thanh toán bằng tiền mặt cho nhà cung cấp Y và hôm sau ngày 10/02/2014 nhận hóa đơn còn lại giá trị 45 triệu đồng và Tổng Công ty đã thực hiện thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng cho nhà cung cấp Y thì chỉ được kê khai khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với hóa đơn có giá trị 45 triệu đồng.
(CV 4131/CT-TTHT ngày 2/6/2014)

Download CV: CV 4131_www.ketoanantam.com_Xuathoadon


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k