Trường hợp hóa đơn bên bán đã lập hóa đơn ghi sai các chỉ tiêu không ảnh hưởng đến số giá trị về doanh số và thuế ví dụ như sai các chỉ tiêu sau: Tên, địa chỉ, mã số thuế …thì Bên bán và bên mua xử lý sao?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Ngày 2/6/2014 Cục thuế HCM có ra CV 4099/CT-TTHT về trường hợp này như sau:
………………………………………………………………
Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty lập hóa đơn giao cho khách hàng chỉ ghi sai chỉ tiêu trên hóa đơn như: Tên, địa chỉ, mã số thuế … các sai sót này không làm tăng giảm số thuế GTGT phải nộp, số thuế GTGT còn được khấu trừ thì
Công ty và khách hàng lập biên bản điều chỉnh nội dung đã ghi sai, đồng thời Công ty lập hóa đơn điều chỉnh, trên hóa đơn ghi rõ nội dung đã ghi sai; nội dung điều chỉnh; số hóa đơn, ký hiệu, ngày tháng năm của hóa đơn đã lập cần điều chỉnh; hóa đơn điều chỉnh này bên bán kê khai trên bảng kê đầu ra, bên mua kê khai trên bảng kê đầu vào trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK của kỳ lập hóa đơn điều chỉnh (không điều chỉnh về doanh thu và tiền thuế GTGT nên, các chỉ tiêu này trên các bảng kê ghi bằng không (0)).

(Nội dung Công văn sau khi thông tư 39 có hiệu lực thì khác hoàn toàn so với nội dung của chính Cục thuế HCM đã hướng dẫn trước đây là CV3071/CT-TTHT ngày 4/5/2012).CV HCM doi ten

Download CV: 4099_CT-TTHT_ViethoadonsaiMasothue_www.ketoanantam.com

 


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k