Ngày 29/09/2010 Tổng Cục thuế ban hành CV 3824/TCT-CS hướng dẫn về việc kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu như sau:

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Là kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu là căn cứ vào giấy nộp tiền mà không được phép kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu dựa vào tờ khai hải quan: Download CV 3824: CV_3824_TCT-CS

Ngày 20/10/2011 Tổng cục thuế tiếp tục trả lời vướng mắc cho Cty TNHH Duy Hưng bằng CV 3778 về trường hợp kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu không được kê khai bằng tờ khai Hải quan Download CV3778: 3778_TCT-KK


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k