Ngày 4/4/2014 Cục thuế Bắc Kạn ban hành CV 332/CT-KTT gửi cho các Tổ chức sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực XDCB về vấn đề xuất hóa đơn như sau:

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặtthời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hoá đơn cho khối lượng, giá trị hàng hoá, dịch vụ được giao tương ứng.

Download CV: CV+so+332+ngay+4-4-14+cua+CT-KTT+vv+su+dung+hoa+don+khi+cung+cap+hang+hoa+dich+vu+doi+voi+linh+vuc+XDCB


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k