Ngày 24/05/2012 Cục thuế tỉnh Khánh Hòa ban hành CV 2719 hướng dẫn về trường hợp Xác định về trường hợp  “Hợp đồng cung cấp và lắp đặt thang máy”. là dạng hoạt động xây dựng hay hoạt động cung cấp thiết bị thông thường?
…………………………………………………………
Như vậy, với các nội dung trích dẫn thể hiện tại tên của Hợp đồng và tại Điều I và Điều II của Hợp đồng S2N12-0003 trên đây thì hoạt động cung cấp thang máy của Công ty Thiên Nam cho Công ty Phương Đông rõ ràng không phải là hoạt động bán hàng, cung cấp máy móc thiết bị thông thường tại TP Hồ Chí Minh mà là hoạt động cung cấp, bán hàng gắn liền với việc xây dựng, lắp đặt, vận hành thang máy diễn ra tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Download CV : 2719+CT+TTHT+ngay++24+05+2012+Cong+ty+CP+Thang+may+Thien+Nam-+vang+lai


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k