Công văn số 239/TCT-CS ngày 17 tháng 01 năm 2014 do tổng cục thuế ban hành hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Công văn số 239/TCT-CS hướng dẫn:

  • Các hóa đơn GTGT đầu vào phát sinh trong ngày của cùng một nhà cung cấpgiá trị dưới 20 triệu đồng nhưng nếu cộng lại các hóa đơn nêu trên vượt quá 20 triệu đồng thì chỉ được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.
  • Công ty thanh toán các hóa đơn GTGT của chi phí tiếp khách từ 20 triệu đồng trở lên bằng thẻ Visa/master mang tên chủ thẻ là tên Công ty thì được chấp nhận là đủ điều kiện thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ thuế GTGT.

Download CV 239/TCT-CS ngay 17/01/2014

Nguồn: CV 239/TCT-CS ngày 17/01/2014


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k