Ngày 03 tháng 04 năm 2014 Cục thuế Hồ Chí Minh ban hành CV 2328/CT-TTHT ngày 03 tháng 04 năm 2014 về việc trả lời hướng dẫn cho Công ty TNHH Yaho về trường hợp Hóa đơn GTGT đầu vào có ghi dòng thuế suất XXX thì có được kê khai khấu trừ VAT đầu vào hay không?, cụ thể hóa đơn đầu vào được viết với dòng thuế suất như sau:

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Thue GTGT cua hangtau

=> Trường hợp Công ty có phát sinh một số hóa đơn đầu vào của các Công ty làm đại lý thu hộ cho các hãng tàu đã lập và giao cho Công ty, trên hóa đơn chỉ tiêu “thuế suất thuế GTGT” được thiết kế theo dạng cột, có thể hiện dòng thuế suất ghi “XXX”, tiền thuế GTGT là số tiền thuế khấu trừ của hãng tàu nước ngoài đối với khoản phí cân bằng cont, phí xếp dỡ và có dòng thuế suất thuế GTGT “10%” của các dịch vụ khác thì khi kê khai thuế GTGT trên Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào mẫu số 01-2/GTGT Công ty kê khai tại phần 1 “Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế” tại cột thuế suất ghi thuế suất 10% (nếu hóa đơn này đáp ứng đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào).

Download CV: 2328-030414+CT-TTHTKhautruthue GTGT cua thue suat XXX


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k