Ngày 02/06/2014 Tổng cục thuế ra CV 2028/TCT-CS hướng dẫn về việc sử dụng hóa đơn và Cách tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và cách tính thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trong trường hợp “NẾU CÔNG TY ĐÃ LÀM CAM KẾT TRONG VÒNG 12 THÁNG SẼ MUA SẮM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CÓ GIÁ TRỊ TỪ 1 TỶ ĐỒNG TRỞ LÊN, NẾU MÀ KHÔNG CÓ TÀI SẢN CHỨNG MINH 1 TỶ ĐỒNG TRỞ LÊN TRONG VÒNG 12 THÁNG THÌ SẼ NHƯ THẾ NÀO?, Cụ thể CV hướng dẫn như sau:

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

  • Trường hợp trong thời gian 12 tháng, nếu doanh nghiệp, hợp tác xã chưa đủ điều kiện chứng minh giá trị tài sản đầu tư, mua sắm đạt mức 1 tỷ đồng hoặc trên 1 tỷ đồng, doanh nghiệp, hợp tác xã không được phát hành hóa đơn vì doanh nghiệp, hợp tác xã đang trong giai đoạn đầu tư không phát sinh doanh thu. Trường hợp trong thời gian đầu tư chưa đạt mức 1 tỷ đồng nếu có bán hàng thì doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp kể từ khi mới thành lập và sử dụng hóa đơn bán hàng để lập và giao cho khách hàng.
  • Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập từ ngày 01/01/2014 đến ngày 28/2/2014: Thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số CV3795Ngay26032014 ngày 26/3/2014 của Bộ Tài chính.
  • – Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập từ ngày 01/01/2014 đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, đã đặt in hóa đơn bán hàng hoặc đã mua bán hàng của cơ quan thuế để sử dụng, đã nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì áp dụng phương pháp tính trực tiếp cho năm 2014 và xác định lại phương pháp tính thuế cho năm 2015, 2016 trên cơ sở doanh thu của năm 2014.

Download CV: Cong van 2028_TCT_CS ve xac dinh khai thue GTGT

 

 


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k