CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI CÓ CẦN PHẢI ĐĂNG KÝ SỞ THƯƠNG MẠI HAY CHỈ CẦN QUY ĐỊNH TRONG HỢP ĐỒNG?
Ngày 16/6/2014 Cục thuế Long an đã ra CV 200/CT-TTHT hướng dẫn cho Công ty 4 Oranges Co.,LTD  như sau:

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty có chính sách chiết khấu thương  mại dựa trên số lượng hay doanh số đạt mức quy định được quy định cụ thể trong hợp đồng kinh tế hoặc cam kết giữa Công ty và người mua hàng thì Công ty không phải thông báo hoặc đăng ký với Sở Công thương Khi chiết khấu thương mại.

Download CV: Chiết khấu thương mại

 


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k