Ngày 28/05/2014 TCT ban hành Công văn 1978/TCT-CS trả lời Cục thuế Đà Nẵng về việc viết số trên Hóa đơn mà sử dụng dấu PHẨY (,) để phân định hàng nghìn,triệu….. mà không thông báo cho cơ quan thuế biết là không đúng với quy định trong thông tư 64/2013 và bây giờ là TT39/2014. thì người bán bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Kết luận:

  • Vậy khi sử dụng dấu phân cách là dấu PHẨU (,) phải đăng ký với Cơ quan thuế.
  • Căn cứ vào Công văn hướng dẫn trên thì bên mua vẫn được chấp nhận là hóa đơn hợp pháp đủ điều kiện khấu trừ VAT và được chấp nhận là chi phí được trừ
  • Bên bán sẽ bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi hóa đơn

Download CV: CV 1978_TCT_CS ngay 28_5_2014 ve chinh sach thue_dau phan cach so tu nhien


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k