Ngày 21/5/2014 Tổng cục thuế đã ban hành CV1870 về vấn đề không cần phải ghi cột đơn giá và thành tiền trong phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (PXKKVCNB) gửi cho Cục thuế Hải Phòng. Các bạn tham khảo nhé

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Download: CV 1870 Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộCV 1870


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k