Để trả lời các trường hợp Cty đã lập hóa đơn GTGT và tính thuế GTGT hàng hóa nông lâm thủy hải sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường thì bên bán và bên mua phải điều chỉnh hóa đơn GTGT không phải kê khai tính nộp thuế GTGT. Trường hợp người bán đã xuất nhiều hóa đơn GTGT cho cùng 1 người mua thì khi điều chỉnh , người bán được xuất 1 hóa đơn điều chỉnh kèm theo bảng kê các hóa đơn điều chỉnh

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bán sản phẩm là nông , lâm thủy hải sản mới qua sơ chế thông thường hoặc chưa qua chế biến thành sản phẩm khác cho doanh nghiệp hoặc hợp tác xã khác thì không phải kê khai tính thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC; Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ toàn bộ theo hướng dẫn tại khoản 11 Điều 14 thông tư số 219/2013/TT-BTC  nêu trên.

Download CV: 1829_14_CS


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k