Vừa qua, đang có sự nhằm lẫn về việc kê khai hóa đơn bỏ sót từ 1/1/2014. Ngày 19/5/2014 Tổng cục thuế ban hành CV 1818/TCT-KK gửi cho Cục thuế các tỉnh thành đã trả lời như sau:

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Đối với hóa đơn phát sinh từ 1/1/2014  thì trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện hóa đơn kê khai khấu trừ bị bỏ sót chưa kê khai thì được kê khai khấu trừ bổ sung vào kỳ kê khai gần nhất của thời điểm phát hiện sai sót, nhưng phải trước  khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuề

=> Thuế VAT đầu vào được khấu trừ Vĩnh viễn từ 1.1.2014 nếu phát hiện sai sót và được kê khai tại kỳ phát hiện (Không phải khai bổ sung) miễn sao trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra

Download CV: CV1818


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k