Các bạn đang phân vân khi gặp hóa đơn GTGT mà nội dung là thu hộ hãng tàu nước ngoài với dòng thuế suất gạch XXX và thuế suất không ghi rõ là 5% hay 10%. Vậy với hóa đơn này thì kê khai là 5% hay 10% trong Bảng kê mua vào?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

  • Mẫu hóa đơn thu hộ hãng tàu nước ngoài


ThueGTGTkekhaihohangtaunuocngoai

  • Hướng dẫn kê khai theo CV 1374/CT-TTHT ngày 12/09/2012 của Cục thuế Long An như sau:

ThueGTGt thuhohangtau

Download CV: KekhaithueGTGTkekhaihohangtaunuocngoai


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k