CV 136765/BTC-CST hướng dẫn về việc thu tiền tạm ứng hoặc tiền đặt cọc  để đảm bảo thực hiện hợp đồng mà chưa cung cấp dịch vụ của một số ngành như : Kế toán, kiểm toán, thuế, thẩm định giá, khảo sát, thiết kết kỷ  thuật, tư vấn giám sát ...thì không phải xuất hoá đơn tại thời điểm thu tiền đặt cọc hoặc thu tiền tạm ứng.

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Download CV: 2013 – CV13675 – Thoi Diem Xuat Hoa Don DV Kiem Toan – Copy


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k